Kerst in 1682 …

f140f1dd0e2406c1e5e7a78168988c01

Herders, hij is geboren in ’t midden van de nacht
die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht.
Vrolijk o herderkes zongen ons d’engelkens
Zongen met blijde stem, haast u naar Bethlehem.

Wij, arme slechte liekens, gelijk de boeren zijn,
Wekten onze gebuurkens, en in de maneschijn
Liepen met blij geschal naar deze arme stal
Daar ons de engelzang, allemaal toe bedwang.

Ik nam mijn fluitje, een ander die nam zijn moezelken
En speelden met elkander voor ’t zoete kindeken
Nanana kindje teer, sus sus en krijt niet meer
Doe uw klein oogskes toe, zij zijn van ’t krijten moe.

’t Kindje begon te slapen, de moeder sprak ons aan,
Lieve herderkens samen, wilt zoetjes buiten gaan.
Ullie zei peis en vree, dat brengt mijn kindje u mee,
Want ’t is uw God en Here, komt morgen nog eens were.

Reacties zijn uitgeschakeld. .