Kwimba verkent de zijderoute

Dit jaar zal u ons nog vaak horen praten over de zijderoute. We dromen luidop. We lieten ons meevoeren door de historische verhalen over deze verzameling land- en zeeroutes die het oude China met de westerse wereld verbinden. Een netwerk van duizenden kilometers waarlangs koopwaar en mensen elkaar kruisen en ontmoeten. Een netwerk door woestijnen en over ijszeeën. Zandstormen, banditisme, corruptie en eenzaamheid trotserend reist de mens er vaak alleen.  Tegelijk is het een schatkist gevuld met wetenschap, filosofie, religie, kunst, techniek en cultuur voor iedereen die er passeert.

Dit jaar volgt Kwimba het pad van de zijderoute. We vinden er inspiratie, worden erdoor betoverd, … We graven in de enorme rijkdom aan liederen en muziek die de landen en steden langs de route verbindt. Het resultaat van onze zoektocht delen we graag met jullie allemaal in het najaar van 2014. Wij hebben er alleszins al veel zin in. En u?

[voor optimaal beeld, vergroot tot volledig scherm]