Kwimba zingt samen met u kerstliederen …

CampagnebeeldUzijtwellekome2013Op Vrijdag 26 december 2014, van 16u tot 17u, organiseert het Davidsfonds Deinze voor de vierde keer “U zijt wellekome”, in de hoofdkerk op het plein van Deinze. De hele familie kan op tweede kerstdag het authentieke kerstverhaal herbeleven door samen vergeten Nederlandstalige kerstliederen te zingen. De naam “U zijt wellekome” is een uitnodigende knipoog naar één van de oudste Vlaamse kerstliederen: ‘Nu zijt wellekome’.

‘Nu zijt wellekome’, ‘Maria die zoude naar Bethlehem’ gaan en ‘Hoe leit dit kindeken’, zijn er slechts enkele van. Met dit initiatief wil het Davidsfonds het authentieke kerstgebeuren onder de aandacht brengen. Dit evenement is gratis met een vrije bijdrage voor het Fonds Jan Filliers. Na de samenzang gratis glühwein, chocolademelk of Fillierske!