Kwimba en de eerste uitdaging van 2015

logo%20oostvlaanderenKwimba dingt samen met 22 andere Oost-Vlaamse koren naar een klassering in de koorzangtoernooien van de provincie Oost-Vlaanderen. De concerten vinden plaats in de Miry Concertzaal van de School of Arts Gent, Hoogpoort 64, in Gent en starten om 14u30. De toegang is vrij en gratis. Wij zijn aan de beurt op zondag 1 februari. Komt u supporteren voor ons? 

Ondersteuning van de amateurkunsten is een speerpunt in het provinciale cultuurbeleid. Dit gebeurt door o.a. de organisatie van koorzangtoernooien en de klassering en subsidiëring van Oost-Vlaamse koren.

2015 …

music-newyear Zingerderwijs
Eventjes stilstaan en toch vooruitgaan
Open maar kritisch
Grensoverschrijdend en toch geborgen
Vreedzaam maar vastberaden
Van binnen naar buiten en omgekeerd
Liefdevol op zoek
Wensen wij jullie een behouden reis in 2015.