Kwimba gaat de buitenlandse toer op

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we ook in 2016 naar de Champagnestreek om er te wandelen, te genieten van lekker eten en aangenaam gezelschap en uiteraard te zingen. Dit keer zelfs met een echt optreden: op 12 maart brengen we in het kerkje van Chavot een optreden met als thema ‘vrede en rechtvaardigheid’, bijgestaan door het plaatselijke koor. We putten daarvoor zowel uit de oude als uit de iets recentere doos. Allen op post dus om ons beste beentje voor te zetten.