De wet van Kwimba

Eindelijk is hij er: onze eigen Kwimba-grondwet. Vergeet zeker niet op ‘lees meer’ te klikken voor de details!

wet-kwimba

Art 1. Zingen is plezant

Art 2 . We starten op tijd

Art 3 . We zingen élke week

Art 4 . Geen  muziek zonder wapens: bovenal bemin uw partituur

Art 5 . Personaliseer je partituur: noteer!

Art 6 . e-mail-communicatie: hou het plezant

Art 7 . Babbelen en kwetteren zijn voor de pauze

Art 8 . Blijf je stemgroep trouw

Art 9 .  Optreden is een feest

Art 10 . Diverse bepalingen

Art 1 . Zingen is plezant

Kwimba is een toffe vriendengroep , waar iedereen die de liefde voor zang deelt welkom is.

Art 2 . We starten op tijd

Koorleden komen ten laatste om 19.50 u toe aan de poort zodat de repetitie in het zanglokaal om 20.00 u kan beginnen.

Art 3 . We zingen élke week

Koorleden engageren zich om elke week aanwezig te zijn,  maar indien dit niet mogelijk is dan laten ze dit vooraf weten: bij voorzitter Katleen of dirigent Jackie.

We zingen niet in de schoolvakanties of op feestdagen.

Art 4 . Geen  muziek zonder wapens: bovenal bemin uw partituur

Breng de partituren mee die onze dirigent vermeldt in zijn wekelijkse mail.  Druk zelf de nieuwe partituren af die op de website van Kwimba of van Marta staan (wachtwoord is kwimbagent).  We hebben een beperkt aantal reserve-exemplaren op de repetitie.  Geef ze bij einde repetitie terug als je zelf een exemplaar bezit.

Art 5 . Personaliseer je partituur: noteer!

Noteer alle aanwijzingen voor de uitvoering:
-welke stem zing ik (eventueel hoge of lage sopraan/alt/mezzo)
-dynamiek (piano, forte…)
-uitstraling, sfeer, inhoud van lied

Art 6 . e-mail-communicatie: hou het plezant

Meld elke wijziging in je adres onmiddellijk, bij Sigrid .
-vermijd een ‘reply to all’
-indien je toch heel de groep wil bereiken gebruik dan uitsluitend de adreslijst in de laatste (wekelijkse) mail van Jackie.
-antwoord snel op een ‘doodle’;  de ontwerper van de doodle zet ook duidelijk ‘doodle’ in titel mail.

Art 7 . Babbelen en kwetteren zijn voor de pauze

Vakantie-, familie- en ander wedervaren zal je vertellen in de pauze of op café na de repetitie (in de ‘Bridge’).  Niét tijdens de repetitie: alleen de dirigent en de stemverantwoordelijke kunnen het woord voeren. Ook als de dirigent , uitzonderlijk  onduidelijke toelichtingen geeft, dan leidt dit probleem  niet tot onderling gebabbel bij de leden maar wordt het door de stemverantwoordelijke aan hem gemeld .

 Art 8 . Blijf je stemgroep trouw

Je stemgroep rekent op jou! De indeling is vast, ook de indeling in subgroepen: hoge en lage sopraan, hoge en lage mezzo, hoge en lage alt.  Alleen op uitdrukkelijke vraag van dirigent (of stemverantwoordelijke) kan occasioneel voor een lied overgestapt worden. Noteer het op je partituur.

Art 9 .  Optreden is een feest

De uitstraling als koor is ook voor het publiek een feest voor oor en oog.  De kledij op een concert is trouw aan de kleuren van Kwimba.  ‘Smetje’ Karien Desmet is de kledingcoach.

Art 10 . Diverse bepalingen

Alle aanvullingen, voorstellen en vragen zijn welkom bij de stuurgroep.

Gegeven te Gent, op 24 augustus 2016

Reacties zijn uitgeschakeld. .