Kwimba wenst jullie een fantastisch 2017

Met dit Kwimba-kaartje
rapen we mooie herinneringen op van het verleden 2016
en kijken we vooruit naar een nieuw Kwimba jaar.
In 2017 worden we 20 jaar oud en dat gaan we vieren.

nieuwjaarswensen-2017-page-001