Kwimba CoCo (Covid Controle)

Hieronder vinden jullie afspraken en regels in verband met Covid-19:

  • er wordt gezongen met mondmasker:  graag een nieuw of gewassen masker voorzien  , –met voldoende afstand : tijdens de zang altijd minstens 2 m afstand . Voor dirigent Alejandro wordt een spatmasker voorzien.
  • locatie: kerk van Sint Paulus, Smidsestraat Gent (nabij station Gent St Pieters).  De kerk biedt een grote nuttige oppervlakte (zowel koor als schip) , en vooral een zeer hoog volume zodat de risico’s op besmetting minimaal zijn.
  • Iedereen die ziek is, en iedereen die symptomen vertoont (in een periode van 7 dagen voor de repetitie) die kunnen wijzen op corona, blijft thuis tot wanneer de resultaten van de test binnen zijn en er uit blijkt dat men niet besmet is.  Ook wordt de toegang tot de repetitie verboden voor een periode van 14 dagen voor wie in de naaste omgeving in aanraking kwam met iemand die besmet is met covid -19.
  • Elk lid dat zelf besmet wordt met Covid-19 is verplicht dit te melden aan het aanspreekpunt corona (Katrien Eeckhout, zie verder) .  Alle leden engageren zich ook tot loyale medewerking aan contacttracing.
  • Preventieve gezondheidsmaatregelen:

We vragen aan elk lid om reeds een mondmasker te dragen bij het binnenkomen en dit gedurende de ganse tijd van de bijeenkomst, en in het bijzonder bij verplaatsingen waarbij de afstand van 1,5 m niet mogelijk is.

We vragen aan iedereen om eigen handgel te voorzien. Kwimba (Katrien) zorgt nog voor een fles voor noodgevallen

  • De leden engageren zich tot het naleven van de regels van hygiëne en social distancing, en moedigen zonodig ook de medeleden hiertoe aan.

Het aanspreekpunt (tijdens of buiten de repetitiemomenten) voor alle corona-gerelateerde vragen is Katrien Eeckhout.

  • Per repetitie zal een aanwezigheidslijst worden bijgehouden door Kwimba (Karina Heye).  De lijst moet de correcte actuele contactgegevens vermelden van alle aanwezigen.
  • Kwimba (stuurgroep) zal steeds de noodzakelijke communicatie per mail bezorgen aan de leden.

Contactgegevens stuurgroep:  

Blanche Boost: 0474 61 86 50  blanche.boost@outlook.be

Karina Heye: 0479 52 48 88  karinaheye@hotmail.com

Katleen Herssens: 0492 83 34 07  katleenherssens@hotmail.com

Katrien Eeckhaut: 0479 89 94 69  katrien@eeckhaut.org

Marietje Vanderveken: 0479 71 81 19  marietje.vanderveken@skynet.be

Sigrid Cousserier: 0486 27 71 61  sigrid@studiebegeleiding-haegeman.be