Stuurgroep

Een stuurgroep garandeert de vlotte werking van Kwimba tijdens het koorjaar en ondersteunt ook de organisatie van de optredens.  Tijdens het jaar komt de stuurgroep ongeveer één keer per maand samen. De leden van de stuurgroep zijn

 • Blanche Boost en Karina Heye, onze voorzitsters, te bereiken via de contactpagina.
 • Blanche Boost zorgt ook voor contacten met NGO’s, Broederlijke Delen, vredesbewegingen, … en zorgt ervoor dat we juridisch op het juiste spoor blijven.
 • Karina Heye verzorgt onze public relations, onderhoudt contacten met externe diensten en  beheert mee het financiële luik van Kwimba .

Verder nog:

 • Katleen Hersschens die de algemene werking ondersteunt en ook het feestcomité gestalte geeft.
 • Katrien Eeckhaut  die mee de algemene werking en de organisatie van tal van  activiteiten ondersteunt.
 • Sigrid Cousserier die mee de algemene werking en de organisatie van tal van activiteiten ondersteunt en de webpagina onderhoudt.
 • Marietje Van der Veken die mee de algemene werking en de organisatie van tal van activiteiten ondersteunt.

Verder hebben we nog een repertoriumgroep die op regelmatige basis vergadert om tot een rijk liederenaanbod te komen:

 • Katrien Eeckhaut
 • Alejandro Fonte (dirigent)
 • Katelijne Van den Brande
 • Sigrid Cousserier
 • Jeanneke Lamberigts

Brigitte Dossche houdt het archief bij.