Onze Visie

De wereld waarin we zingen?

We ervaren een wereld die vol uitdagingen en uitersten zit.

Een stad met honderd nationaliteiten en zo weinig contacten tussen hen.

Een land met twee volken, en een heleboel mensen die zich ook inburgeren of hun heimat hier willen vestigen. Maar we kennen het andere volk niet, we komen ze ook nauwelijks tegen en we zitten vol vooroordelen tegen de ‘nieuwe’ mensen. Ze hebben hemel en aarde bewogen , en botsen hier al te veel op een muur van zelfgenoegzaamheid en ook van angst, voor het anderszijn, voor het verlies van de eigen waarden en de eigen vertrouwde (dorps)wereld.

Een continent, een aardbol waar er grote afstand gaapt tussen zij die ‘hebben’ en regeren, en zij die van de kruimels leven; een grote kloof tussen vrijheid en onderdrukking; een grote kloof tussen eenzaamheid, doelloosheid, geborgenheid, leven met idealen of geloof.

We ervaren ook de warmte die uitgaat van vrienden, van mannen én vrouwen, de warmte van lachen en samenzijn –in vreugde en verdriet-, van gezamenlijke en gedragen projecten, van groeien in mens-zijn en groeien in medeleven. We ervaren de warmte en de vreugde die het musiceren meebrengt.

We denken dat het een en het ander kan samengebracht worden: met inzet van alle muzikale talenten streven naar een harmonische klank die zangers en toehoorders tot groot genot kan brengen. Maar tegelijk die muzikale taal inzetten om stappen te zetten in het bij elkaar brengen van de uitersten en tegenstellingen in onze wereld.

… en Kwimba

Kwimba wil in de eerste plaats zingen! Ze wil als meerstemmig vrouwenkoor in het gentse een bron van vriendschap en intens plezier zijn voor haar leden. Ze wil ook kwaliteit nastreven, maar zo laagdrempelig mogelijk. Ze streeft ernaar om zo divers mogelijk te zijn samengesteld. Kwimba wil zich in eigen rangen verdraagzaam opstellen.

Met haar kwaliteiten wil Kwimba zich dienstbaar opstellen om de tegenstellingen en kloven die ze in onze wereld ziet te laten horen. Ze wil zelf bruggen slaan naar het publiek, of het publiek warm maken om de kloven te dichten. Ze wil op ontdekking gaan naar de waarden die haar lief zijn: de achtergrond daarvan uitdiepen en daarmee naar het publiek trekken.

Dat zijn wij.

Herken je je daarin?

Doe mee!

Zing mee!